W jaki sposób pozbyć się kłopotu z nierzetelnym dłużnikiem?

Zadłużenia powstają nie jedynie na skutek zobowiązań kredytowych w bankach. Nieraz wierzycielami są także osoby prywatne, które udzielają pomocy finansowej z słusznym zabezpieczeniem. Którym? Najczęściej są to różnorodnego rodzaju weksle. To naturalnie na tych zaświadczeniach warto się skoncentrować omawiając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym bazuje ta usługa? Kto ją świadczy oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli

Każda pełnoletnia figura, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych może emitować własne weksle. To właśnie z ich użyciem możliwe jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki czy też umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych bądź też państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub również od osób fizycznych jest perfekcyjną usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wówczas specjalistyczne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą sumę stając się zarazem nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Istnieją również weksle in blanco

Jest to dość charakterystyczny rodzaj weksla, który określany jest mianem „gołego”. Firmy, w szerokiej ofercie których znaleźć można skup weksli in blanco posiadają nadzwyczaj precyzyjne wymagania wobec potencjalnych klientów. Wielokrotnie na przykład nie godzą się na zakup weksla bez stworzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, których termin płatności minął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę zabezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w całości;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie odpowiadają na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem agentów korporacji skupujących weksle ich konsumentami w większości wypadków są przedsiębiorcy, którzy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. To naturalnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy i ponosić strat połączonych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *